Archives

זכוכית

חומר פלאי, שקוף ושביר, העשוי ברובו מחול. בתהליך של ערבוב וחימום גרגירי החול מתמזגים לכדי משטח אחיד וחלק, ידידותי לאור. 13 ביולי 2015 admin READ MORE

פח

התדמית של הפח היא לא מהמשובחת מבין המתכות. בעברית עוד יותר מכך, שמה של המתכת העדינה הזאת נקשר שלא באשמתה למכלי אשפה. 13 ביולי 2015 admin READ MORE

בד

מתנה נוספת שהעניק לנו הטבע, מלבד מזון וחומרים לבניית מחסה, הם צמחי הבד, הכותנה והפשתן, וגלמי המשי. 13 ביולי 2015 admin READ MORE

עץ

בעברית המילה ׳עץ׳ מקבלת משמעות ייחודית. לא רק חומר ליצור ממנו, אלא גם דבר חי וצומח; אם האריה הוא מלך החיות, אזי העץ הוא מלך הצמחים. 13 ביולי 2015 admin READ MORE

ברזל

ברזל הוא המרכיב העיקרי של האדמה, לכל עומקה, שאנחנו חיים עליה. 13 ביולי 2015 admin READ MORE

אבן

אחת מאבני היסוד של הטבע. מהחומרים היחידים שאינם זקוקים לתהליך כלשהו ושומרים על התכונות המקוריות, גם בתצורתה הסופית. 13 ביולי 2015 admin READ MORE