HP Innovation Room


שתף

בבסיס הרעיון העיצובי היתה המחשבה לעצב את החדר בצורה חוויתית, שונה, עם תחושה של מקום נוסטלגי עם אווירה תל אביבית יפואית של פעם. על מנת להעביר את התחושה השתמשתי במגוון חומרים וטקסטורות, הקירות כוסו בטפטים בדוגמת קירות ישנים צבעוניים ומתקלפים. השטיח הישן הוסר ובמקומו הותקן ריצוף ישן מאוייר. על השולחן הקיים הודבקה מדבקת גובלן עם פרח רומנטי במרכזה. מנורה מפח בצבע כחול עז נתלתה במרכז השולחן. בחדר שולבו אריחי בטון מאוירים וגוף תאורה מטורקיז האוס


שתף