זרוע חוץ זגם רומר

זרוע חוץ רומר עם זכוכית חבית מסננת