TU140WH קוטר 20 לבן עם סידור תליה פליז וכבל חום

TU140WH קוטר 20 לבן עם סידור תליה פליז וכבל חום