ברזל

ברזל הוא המרכיב העיקרי של האדמה, לכל עומקה, שאנחנו חיים עליה.